Rozkład dnia

TAK SPĘDZAMY CZAS W PRZEDSZKOLU… :)

 

6.30- 8.30 WESOŁY PORANEK

•    schodzimy się do naszego „drugiego domu”, witamy się z Paniami, kolegami i koleżankami,
•    podejmujemy działalność w kącikach zainteresowań (  gry i zabawy manipulacyjne, plastyczne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne),
•    jesteśmy aktywni ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych),
•    bawimy się przy muzyce, śpiewamy piosenki, integrujemy się z grupą,
•    pracujemy indywidualnie z naszą Panią, ona monitoruje, koryguje i wspiera nasz rozwój (uczestniczymy w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności),
•    przygotowujemy się do śniadania- wykonujemy czynności sanitarno- higieniczne;

8.30- 9.00 I ŚNIADANIE

•    smacznie spożywamy posiłek, zdarza się czasem, że z pomocą Pani go nawet przygotowujemy,
•    uczymy się jeść samodzielnie i kulturalnie zachowywać przy stole;

9.00- 11.00 ZABAWA I EDUKACJA

•    odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy, skutecznie się porozumiewamy, prezentując własny punkt widzenia oraz bierzemy pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałamy ze sobą, rozwiązujemy problemy w twórczy sposób, nabieramy pewności siebie i wiary we własne możliwości ( uczestniczymy w różnorodnych formach i metodach pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu aktywności społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej),
•    podejmujemy prace gospodarskie, porządkowe,
•    przygotowujemy się do II śniadania ( czynności sanitarno- higieniczne);

11.00- 11.30 II ŚNIADANIE –  mniam, mniam poproszę o dokładkę

•    Pani pozwala nam bawić się w „kuchcikowo” ( zdarza się, że i ten posiłek przygotowujemy wspólnie);

11.30 – 12.30 KOJĄCY POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

•   uczestniczymy w zajęciach i zabawach na powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na terenie przedszkolnym, korzystamy ze sprzętu sportowo- rekreacyjnego),
•    prowadzimy obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
•    podejmujemy prace porządkowe, ogrodnicze;

12.30- 13.30 ORGANIZACJA  FASCYNUJĄCYCH ZABAW

•    samodzielnie wybieramy kąciki zainteresowań, inicjujemy zabawy i bawimy się w to, co lubimy najbardziej, przestrzegamy zasad zgodnej zabawy, przygotowujemy się do obiadu  ( czynności sanitarno- higieniczne);

13.30- 14.00 OBIAD

•    odżywiamy się zdrowo, posiłki mamy domowe i zbilansowane, bardzo lubimy nasze wspólne obiady;

14.00- 15.00 RELAKSACJA

•   słuchamy bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji Pani,
•    słuchamy nagrań płytowych i słuchowisk, muzyki relaksacyjnej,
•    bawimy się w zabawy paluszkowe i słowne;

15.00- 17.30 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE

•    podczas zabaw dowolnych ( przy niewielkim udziale Pani) kształcimy umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewamy się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegamy reguł obowiązujących w grupie,
•    organizujemy zabawy indywidualne i w małych grupkach podejmując aktywność własną,
•    śpiewamy, tańczymy, podejmujemy zabawy tematyczne, badawcze, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, gramatyczne, słownikowe,
•    bawimy się w teatr, prezentujemy własne interpretacje utworów podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
•    Pani czyta nam książki, oglądamy ilustracje,

AAA…. w między czasie mamy jeszcze PODWIECZOREK o 16.00 – pychota

Po zabawie nasze zabawki wracają na swoje miejsca, wszyscy dbamy o porządek.

Podczas całego dnia posługujemy się dwoma językami- polskim i angielskim, bo jesteśmy przedszkolem anglojęzycznym, ale to wszystko jest nieważne…
Najważniejsze, że miło spędzamy tu czas i jesteśmy bardzo szczęśliwi!!!